LeShow – Moscow 2019

Elde Dikiş

Şahismailoğulları olarak 1988 yılında deri ve tekstil faaliyetleri ne başladık. Kurulduğu günden bugüne; ilk mağazasını İstanbul Beyazıt’ da İlhan Deri olarak açan Şahismailoğulları Rusya ve Doğu blok ülkelerinde ekol haline gelmiştir. Dünya modasını takip eden, tarzını belirlemiş tüketiciler için vazgeçilmez bir marka olmuştur.

Bir şirketin kurum kültürü kurumun kendisi için seçtiği, aynı zamanda diğerlerinden diğerlerinden farklılaşmasını sağlayan özellikleri ile oluşur. Şahismailoğulları olarak biz bu farklılaşmayı çalışanlarımıza, müşterilerimize, mal ve hizmet sağlayıcılarımıza, çevreye, topluma verdiğimiz sözler ve de bunları gerçekleştirme biçimimizi tanımladığımız temel değerlerimizle sağlıyoruz. En iyi olmaktan anladığımız; globalleşen dünyada devamlılık ilkesiyle hareket etmek ve referans olarak gösterilen bir şirket olmaktır.

Şahismailoğulları olarak bünyemizde üç marka ile Misszenan, Zerpola ve İlhan Deri ile 1988 yılından bu yana sektörde kaliteye önem veren yeni moda akımlarını ve trendlerini izleyen genç ve dinamik bir ekip süpervize etmektedir. Şahismailoğulları hedeflediği pazarlardan olan Rusya, Belarus, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve iç pazarda çalışmalarını sürdürmektedir. Her zaman’ ki gibi hedefimiz güçlü güvenilir global bir marka olup Türk malı imajını güçlendirmek olacaktır.

In 1988, we started leather and textile activities as Şahismailoğulları. Since its establishment; Şahismailoğulları opened its first store in İstanbul Beyazıt as İlhan Deri and became a school in Russia and Eastern Bloc countries. It has become an indispensable brand for the consumers who follow the world fashion and have determined their style.

The corporate culture of a company is made up of features that the organization chooses for itself, which also distinguishes it from others. We, as Şahismailoğulları, provide this differentiation to our employees, customers, goods and service providers, to the environment, to the society, and to our basic values ​​that we define the way we realize them. We understand from being the best; to act with the principle of continuity in the globalizing world and to be a company that is shown as a reference.

As Şahismailoğulları, Misszenan, Zerpola and Yellow Steel with three brands within our structure have been supervising a young and dynamic team that follows new fashion trends and trends that give importance to quality in the sector since 1988. Şahismailoğulları continues its activities in the targeted markets of Russia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Germany, England, Azerbaijan, Greece, Czech Republic and the domestic market. As always, our goal is to be a strong, reliable global brand and to strengthen the image of Turkish goods.